Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2018/19:319 av Christer Nylander (L) 20 september 2019 Statens stöd till trossamfund
Interpellationsdebatt 2018/19:308 av Mikael Oscarsson (KD) 20 september 2019 Lagstiftningen kring könsdysfori
Interpellationsdebatt 2018/19:309 av Ludvig Aspling (SD) 20 september 2019 Diplomatiska garantier
Interpellationsdebatt 2018/19:315 av Roger Haddad (L) 19 september 2019 Hjälpmedel till elever som skriver nationella prov
Interpellationsdebatt 2018/19:305 av Fredrik Malm (L) 19 september 2019 Markering av Irans övergrepp mot hbtq-personer
Interpellationsdebatt 2018/19:316 av Mikael Damsgaard (M) 17 september 2019 Kostnadsutjämningsutredningen
Interpellationsdebatt 2018/19:311 av Alexandra Anstrell (M) 17 september 2019 Ändamålsenligt materiel för kvinnor i försvaret
Interpellationsdebatt 2018/19:301 av Mikael Oscarsson (KD) 13 september 2019 Utländska stöldligor
Interpellationsdebatt 2018/19:310 av Tony Haddou (V) 12 september 2019 Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag
Interpellationsdebatt 2018/19:281 av David Josefsson (M) 12 september 2019 Butiksstölder
Interpellationsdebatt 2018/19:277 av Louise Meijer (M) 12 september 2019 Sveriges utvisningspolitik
Interpellationsdebatt 2018/19:303 av Edward Riedl (M) 5 september 2019 Ersättning till markägare