Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2018/19:263 av Karin Rågsjö (V) 3 juni 2019 Bemötande av patienter med diagnosen ME
Interpellationsdebatt 2018/19:215 av Alexandra Anstrell (M) 3 juni 2019 Trygga familje- och jourhem
Interpellationsdebatt 2018/19:214 av Henrik Vinge (SD) 3 juni 2019 Kommunala åtgärder för återvändande IS-terrorister
Interpellationsdebatt 2018/19:239 av Lars Beckman (M) 3 juni 2019 Ungas möjligheter till bostad
Interpellationsdebatt 2018/19:236 av Pål Jonson (M) 3 juni 2019 Bristande cybersäkerhet
Interpellationsdebatt 2018/19:231 av Alexandra Anstrell (M) 3 juni 2019 Framtiden för svenskt sportskytte
Interpellationsdebatt 2018/19:216 av Alexandra Anstrell (M) 3 juni 2019 Förebyggande åtgärder mot vattenbrist och torka
Interpellationsdebatt 2018/19:252 av Mattias Karlsson i Luleå (M) 3 juni 2019 Behov av statlig samordnare för stadsomvandlingen i Kiruna
Interpellationsdebatt 2018/19:165 av Sara Seppälä (SD) 3 juni 2019 Barn som förs utomlands för äktenskap
Interpellationsdebatt 2018/19:254 av Lorena Delgado Varas (V) 29 maj 2019 Transnationella företags ansvar för mänskliga rättigheter
Interpellationsdebatt 2018/19:233 av Tobias Andersson (SD) 29 maj 2019 Ytterligare krav i handelsavtal
Interpellationsdebatt 2018/19:228 av Edward Riedl (M) 29 maj 2019 Höjning av skatten på bensin och diesel