Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppen utfrågning 18 september 2012 Penningpolitiken
Öppen utfrågning 17 september 2012 Ekonomisk politik i Sverige och EU
Öppen utfrågning 24 maj 2012 Finanspolitiska rådets rapport
Öppen utfrågning 8 maj 2012 Jobbskatteavdraget
Öppen utfrågning 23 februari 2012 Penningpolitiken
Öppen utfrågning 15 december 2011 Finansiell stabilitet
Öppen utfrågning 15 december 2011 Kvaliteten i äldreomsorgen
Öppen utfrågning 24 november 2011 Missbruks- och beroendevård
Öppen utfrågning 10 november 2011 Penningpolitiken