Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:SkU3 13 oktober 2021 Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021
Debatt om förslag 2020/21:SkU37 29 september 2021 Pausad BNP-indexering av skatten på bensin och diesel för 2022
Debatt om förslag 2020/21:SkU35 2 juni 2021 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Portugal
Debatt om förslag 2020/21:SkU34 2 juni 2021 Uppsägning av skatteavtalet mellan Sverige och Grekland
Debatt om förslag 2020/21:SkU31 2 juni 2021 Riksrevisionens rapport om särskild löneskatt för äldre
Debatt om förslag 2020/21:SkU28 2 juni 2021 Justerad beräkning av bilförmån
Debatt om förslag 2020/21:SkU25 19 maj 2021 Utökad befrielse från energiskatt för egenproducerad el
Debatt om förslag 2020/21:SkU24 19 maj 2021 Slopad nedsättning av energiskatt på bränslen i vissa sektorer
Debatt om förslag 2020/21:SkU21 8 april 2021 Mervärdesskatt