Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2014/15:SkU25 16 juni 2015 Redovisning av skatteutgifter 2015
Debatt om förslag 2014/15:SkU20 22 april 2015 Skatteförfarande och folkbokföring
Debatt om förslag 2014/15:SkU18 25 mars 2015 Punktskatter
Debatt om förslag 2014/15:SkU17 25 mars 2015 Beskattning av företag, kapital och fastighet
Debatt om förslag 2014/15:SkU19 18 mars 2015 Mervärdesskatt
Debatt om förslag 2014/15:SkU16 11 mars 2015 Inkomstskatt
Debatt om förslag 2014/15:SkU1 15 december 2014 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Debatt om förslag 2014/15:SkU7 4 december 2014 Förbättringar av husavdragets fakturamodell
Debatt om förslag 2014/15:SkU10 4 december 2014 Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats