Störningar i telefonin

Just nu är det problem med riksdagens telefoni. Bland annat kan det vara svårt att nå riksdagsinformation via telefon. Det går att skicka e-post till: riksdagsinformation@riksdagen.se

Arbete pågår med att lösa problemet.

Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:SkU24 11 maj 2022 Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa
Debatt om förslag 2021/22:SkU14 4 maj 2022 Företag, kapital och fastighet
Debatt om förslag 2021/22:SkU22 4 maj 2022 Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt
Debatt om förslag 2021/22:SkU17 27 april 2022 Skatteförfarande och folkbokföring
Debatt om förslag 2021/22:SkU15 21 april 2022 Punktskatt
Debatt om förslag 2021/22:SkU20 20 april 2022 Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet
Debatt om förslag 2021/22:SkU16 20 april 2022 Mervärdesskatt
Debatt om förslag 2021/22:SkU18 23 mars 2022 Tillfällig utvidgning av statligt stöd genom nedsatt energiskatt
Debatt om förslag 2021/22:SkU19 23 mars 2022 Sänkt energiskatt på bensin och diesel
Debatt om förslag 2021/22:SkU13 16 mars 2022 Inkomstskatt
Debatt om förslag 2021/22:SkU11 13 december 2021 Riskskatt för kreditinstitut
Debatt om förslag 2021/22:SkU1 9 december 2021 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution