Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:MJU24 12 maj 2022 Naturvård och biologisk mångfald
Debatt om förslag 2021/22:SkU24 11 maj 2022 Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa
Debatt om förslag 2021/22:MJU23 5 maj 2022 Vattenvård
Debatt om förslag 2021/22:SkU14 4 maj 2022 Företag, kapital och fastighet
Debatt om förslag 2021/22:SkU22 4 maj 2022 Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt
Debatt om förslag 2021/22:MJU22 28 april 2022 Djurskydd
Debatt om förslag 2021/22:SkU17 27 april 2022 Skatteförfarande och folkbokföring
Debatt om förslag 2021/22:SkU15 21 april 2022 Punktskatt
Debatt om förslag 2021/22:SkU20 20 april 2022 Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet
Debatt om förslag 2021/22:SkU16 20 april 2022 Mervärdesskatt
Debatt om förslag 2021/22:MJU21 7 april 2022 Jordbrukspolitik
Debatt om förslag 2021/22:MJU20 31 mars 2022 Klimatpolitik