Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Filtrerar på:

Debatt om förslag 2021/22:SkU24 11 maj 2022 Skattereduktion för avgift till arbetslöshetskassa
Debatt om förslag 2021/22:SoU24 4 maj 2022 En fast omsorgskontakt i hemtjänsten
Debatt om förslag 2021/22:SkU14 4 maj 2022 Företag, kapital och fastighet
Debatt om förslag 2021/22:SkU22 4 maj 2022 Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt
Debatt om förslag 2021/22:SoU19 28 april 2022 Socialtjänstens arbete m.m.
Debatt om förslag 2021/22:SkU17 27 april 2022 Skatteförfarande och folkbokföring
Debatt om förslag 2021/22:SoU23 21 april 2022 Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete
Debatt om förslag 2021/22:SoU14 21 april 2022 Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.
Debatt om förslag 2021/22:SkU15 21 april 2022 Punktskatt
Debatt om förslag 2021/22:SkU20 20 april 2022 Skärpt miljöstyrning i bonus malus-systemet
Debatt om förslag 2021/22:SkU16 20 april 2022 Mervärdesskatt