Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2006/07:UbU17 7 juni 2007 Vägar till högskolan för kunskap och kvalitet
Debatt om förslag 2006/07:UbU14 30 maj 2007 Vissa skolfrågor
Debatt om förslag 2006/07:UbU13 30 maj 2007 Förbättrad ordning, trygghet och studiero i skolan
Debatt om förslag 2006/07:UbU9 11 april 2007 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2006/07:UbU8 11 april 2007 Grundskolan
Debatt om förslag 2006/07:UbU7 22 mars 2007 Förskolan
Debatt om förslag 2006/07:UbU6 21 mars 2007 Studiestöd
Debatt om förslag 2006/07:UbU1 14 december 2006 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Debatt om förslag 2006/07:UbU2 14 december 2006 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2006/07:UbU3 29 november 2006 Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan
Debatt om förslag 2001/02:UBU2 7 december 2001 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Paginering