Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Frågestund 13 februari 2020 Frågestund
Debatt om förslag 2019/20:SoU4 13 februari 2020 Äldrefrågor
Debatt om förslag 2019/20:FöU8 13 februari 2020 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Debatt om förslag 2019/20:JuU14 13 februari 2020 Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan
Frågestund 6 februari 2020 Frågestund
Debatt om förslag 2019/20:UbU7 5 februari 2020 Grundsärskolans kunskapsuppdrag
Debatt om förslag 2019/20:AU6 5 februari 2020 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete
Debatt om förslag 2019/20:TU6 5 februari 2020 Yrkestrafik och taxi
Frågestund 30 januari 2020 Frågestund