Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2016/17:FiU2 15 december 2016 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2016/17:FiU14 14 december 2016 Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk
Debatt om förslag 2016/17:FiU3 14 december 2016 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2016/17:FiU7 30 november 2016 Nytt regelverk om upphandling
Debatt om förslag 2016/17:FiU1 23 november 2016 Statens budget 2017 Rambeslutet
Debatt om förslag 2016/17:FiU8 26 oktober 2016 Utvecklingen inom den kommunala sektorn
Debatt om förslag 2016/17:FiU6 26 oktober 2016 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015
Debatt om förslag 2015/16:FiU41 21 juni 2016 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2010-2015
Debatt om förslag 2015/16:FiU21 21 juni 2016 Vårändringsbudget för 2016
Debatt om förslag 2015/16:FiU20 21 juni 2016 Riktlinjer för den ekonomiska politiken
Debatt om förslag 2015/16:FiU39 15 juni 2016 Offentlig upphandling
Debatt om förslag 2015/16:FiU34 26 maj 2016 Förstärkt insättningsgaranti