Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2012/13:FiU22 17 april 2013 Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor
Debatt om förslag 2012/13:FiU23 10 april 2013 Riksbankens förvaltning 2012
Debatt om förslag 2012/13:FiU26 27 mars 2013 Kommunala frågor
Debatt om förslag 2012/13:FiU25 27 mars 2013 Statlig förvaltning och statistikfrågor
Debatt om förslag 2012/13:FiU32 20 februari 2013 Offentlig upphandling
Debatt om förslag 2012/13:FiU19 23 januari 2013 Vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs
Debatt om förslag 2012/13:FiU5 19 december 2012 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2012/13:FiU4 19 december 2012 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
Debatt om förslag 2012/13:FiU3 19 december 2012 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2012/13:FiU2 19 december 2012 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning