Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:FiU39 23 april 2020 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet
Debatt om förslag 2019/20:FiU25 1 april 2020 Statlig förvaltning och statistikfrågor
Debatt om förslag 2019/20:FiU22 18 mars 2020 Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
Debatt om förslag 2019/20:FiU34 11 mars 2020 Offentlig upphandling