Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:NU4 15 januari 2020 Statliga företag
Debatt om förslag 2019/20:FiU5 18 december 2019 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2019/20:FiU3 18 december 2019 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2019/20:FiU2 18 december 2019 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2019/20:NU1 16 december 2019 Utgiftsområde 24 Näringsliv
Debatt om förslag 2019/20:NU2 12 december 2019 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Debatt om förslag 2019/20:NU3 11 december 2019 Utgiftsområde 21 Energi
Debatt om förslag 2019/20:FiU29 28 november 2019 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
Debatt om förslag 2019/20:FiU6 28 november 2019 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018
Paginering