Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:SkU22 6 maj 2020 Punktskatt
Debatt om förslag 2019/20:SkU20 6 maj 2020 Inkomstskatt
Debatt om förslag 2019/20:FiU39 23 april 2020 Riksrevisionens rapport om det kommunala utjämningssystemet