Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:UbU8 15 januari 2020 Förskolan
Debatt om förslag 2019/20:UbU2 18 december 2019 Utgiftsområde 15 Studiestöd
Debatt om förslag 2019/20:FiU5 18 december 2019 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
Debatt om förslag 2019/20:FiU3 18 december 2019 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Debatt om förslag 2019/20:FiU2 18 december 2019 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Debatt om förslag 2019/20:UbU1 16 december 2019 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Debatt om förslag 2019/20:FiU29 28 november 2019 Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster
Debatt om förslag 2019/20:FiU6 28 november 2019 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2018
Debatt om förslag 2019/20:FiU11 27 november 2019 Höständringsbudget för 2019
Debatt om förslag 2019/20:FiU1 27 november 2019 Statens budget 2020 Rambeslutet
Debatt om förslag 2019/20:UbU4 21 november 2019 Etikprövning av forskning - tydligare regler och skärpta straff
Debatt om förslag 2019/20:FiU18 20 november 2019 Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting