Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:JuU23 26 maj 2020 Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
Debatt om förslag 2019/20:JuU27 13 maj 2020 Processrättsliga frågor
Debatt om förslag 2019/20:JuU26 13 maj 2020 Straffrättsliga frågor
Debatt om förslag 2019/20:JuU25 13 maj 2020 Polisfrågor
Debatt om förslag 2019/20:JuU41 29 april 2020 Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning
Debatt om förslag 2019/20:JuU29 29 april 2020 Våldsbrott och brottsoffer
Debatt om förslag 2019/20:FöU7 16 april 2020 Civilt försvar och krisberedskap
Debatt om förslag 2019/20:JuU28 15 april 2020 Kriminalvårdsfrågor
Debatt om förslag 2019/20:JuU17 15 april 2020 Reglering av vapenmagasin
Debatt om förslag 2019/20:FöU6 1 april 2020 Försvarspolitik