Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2013/14:FöU12 17 juni 2014 Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser
Debatt om förslag 2013/14:NU20 11 juni 2014 Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering
Debatt om förslag 2013/14:NU21 27 maj 2014 Ett enhetligt patentskydd i EU
Debatt om förslag 2013/14:NU19 8 maj 2014 Tröskeleffekter och förnybar energi
Debatt om förslag 2013/14:NU18 28 april 2014 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet
Debatt om förslag 2013/14:NU16 9 april 2014 Elnätsföretagens intäktsramar
Debatt om förslag 2013/14:NU15 9 april 2014 Nationella patent på engelska
Debatt om förslag 2013/14:NU12 3 april 2014 Näringspolitiska frågor
Debatt om förslag 2013/14:NU14 19 mars 2014 Mineralpolitiska frågor
Debatt om förslag 2013/14:FöU9 19 mars 2014 Vissa frågor om militär verksamhet m.m.
Paginering