Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2013/14:FöU12 17 juni 2014 Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser
Debatt om förslag 2013/14:SoU24 12 juni 2014 Patientlag
Debatt om förslag 2013/14:SoU26 27 maj 2014 Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd
Debatt om förslag 2013/14:SoU11 5 maj 2014 Ett värdigt liv – äldrepolitisk översikt 2006–2014
Debatt om förslag 2013/14:SoU19 29 april 2014 Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel
Debatt om förslag 2013/14:SoU18 3 april 2014 Folkhälsofrågor
Debatt om förslag 2013/14:SoU13 2 april 2014 Tobaksfrågor
Debatt om förslag 2013/14:SoU12 19 mars 2014 Socialtjänstfrågor
Paginering