Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2013/14:UbU22 17 juni 2014 Fristående skolor samt tillsyn och information om skolan
Debatt om förslag 2013/14:FöU12 17 juni 2014 Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser
Debatt om förslag 2013/14:UbU19 4 juni 2014 Tid för undervisning
Debatt om förslag 2013/14:UbU18 27 maj 2014 Gymnasial lärlingsanställning
Debatt om förslag 2013/14:UbU12 5 maj 2014 Skolväsendet
Debatt om förslag 2013/14:UbU14 27 mars 2014 Forskning
Debatt om förslag 2013/14:UbU11 19 mars 2014 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2013/14:FöU9 19 mars 2014 Vissa frågor om militär verksamhet m.m.
Debatt om förslag 2013/14:FöU5 26 februari 2014 Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
Debatt om förslag 2013/14:UbU10 20 februari 2014 Grundskolan
Paginering