Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Frågestund 20 februari 2020 Frågestund
Debatt om förslag 2019/20:KrU7 19 februari 2020 Kultur och fritid för barn och unga
Debatt om förslag 2019/20:KrU5 19 februari 2020 Styrning av kulturområdets institutioner
Debatt om förslag 2019/20:SoU7 19 februari 2020 Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor
Debatt om förslag 2019/20:SoU5 19 februari 2020 Folkhälsofrågor
Debatt om förslag 2019/20:SfU14 19 februari 2020 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget
Debatt om förslag 2019/20:SfU13 19 februari 2020 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro
Debatt om förslag 2019/20:JuU19 19 februari 2020 Hemlig dataavläsning
Debatt om förslag 2019/20:CU9 19 februari 2020 Hyresrätt m.m.
Debatt om förslag 2019/20:CU7 19 februari 2020 En utvecklad översiktsplanering