Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:CU28 14 maj 2020 Personligt betalningsansvar i aktiebolag
Debatt om förslag 2019/20:CU23 13 maj 2020 Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet
Debatt om förslag 2019/20:CU17 6 maj 2020 Familjerätt
Debatt om förslag 2019/20:CU13 6 maj 2020 Fastighetsrätt
Debatt om förslag 2019/20:CU12 23 april 2020 Ersättningsrätt och insolvensrätt
Öppet sammanträde 25 mars 2020 Öppet sammanträde i EU-nämnden
Debatt om förslag 2019/20:CU19 25 mars 2020 Tydligare regler vid konsumentavtal
Debatt om förslag 2019/20:CU15 18 mars 2020 Hushållningen med mark- och vattenområden
Debatt om förslag 2019/20:CU14 18 mars 2020 Konsumenträtt