Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:JuU19 19 februari 2020 Hemlig dataavläsning
Debatt om förslag 2019/20:JuU14 13 februari 2020 Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan
Debatt om förslag 2019/20:AU6 5 februari 2020 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete
Debatt om förslag 2019/20:JuU13 22 januari 2020 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
Debatt om förslag 2019/20:AU2 17 december 2019 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Debatt om förslag 2019/20:AU1 13 december 2019 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Debatt om förslag 2019/20:JuU1 11 december 2019 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
Debatt om förslag 2019/20:JuU10 20 november 2019 Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag