Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:SfU14 19 februari 2020 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget
Debatt om förslag 2019/20:SfU13 19 februari 2020 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro
Debatt om förslag 2019/20:AU6 5 februari 2020 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete
Debatt om förslag 2019/20:AU2 17 december 2019 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Debatt om förslag 2019/20:SfU4 17 december 2019 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2019/20:SfU3 13 december 2019 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Debatt om förslag 2019/20:SfU2 13 december 2019 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Debatt om förslag 2019/20:AU1 13 december 2019 Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Debatt om förslag 2019/20:SfU11 27 november 2019 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande