Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:AU10 1 april 2020 Arbetsmiljö och arbetstid
Debatt om förslag 2019/20:AU9 1 april 2020 Integration
Debatt om förslag 2019/20:SkU23 26 mars 2020 Mervärdesskatt
Debatt om förslag 2019/20:SkU21 26 mars 2020 Företag, kapital och fastighet
Debatt om förslag 2019/20:AU8 25 mars 2020 Arbetsrätt
Debatt om förslag 2019/20:UbU15 19 mars 2020 Högskolan
Debatt om förslag 2019/20:UbU11 19 mars 2020 Grundläggande frågor om utbildning
Debatt om förslag 2019/20:UbU10 11 mars 2020 Övergripande skolfrågor
Debatt om förslag 2019/20:AU7 5 mars 2020 Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering
Debatt om förslag 2019/20:UbU13 4 mars 2020 Gymnasieskolan
Debatt om förslag 2019/20:SkU16 4 mars 2020 Trängselskatt i Marieholmstunneln i Göteborg