Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:SfU14 19 februari 2020 Riksrevisionens rapport om mörkertal inom bostadstillägget
Debatt om förslag 2019/20:SfU13 19 februari 2020 Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro
Debatt om förslag 2019/20:SfU4 17 december 2019 Utgiftsområde 8 Migration
Debatt om förslag 2019/20:SfU3 13 december 2019 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
Debatt om förslag 2019/20:SfU2 13 december 2019 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
Debatt om förslag 2019/20:SfU11 27 november 2019 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande
Debatt om förslag 2019/20:SfU9 20 november 2019 Riksrevisionens rapport om bostadsbidrag och trångboddhet
Debatt om förslag 2019/20:SfU8 16 oktober 2019 Ett starkare skydd för välfärdssystemen
Debatt om förslag 2019/20:SfU7 16 oktober 2019 Förbättrat grundskydd för pensionärer