Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Frågestund 16 januari 2020 Frågestund
Beslut 2019/20:UbU8 15 januari 2020 Beslut
Beslut 2019/20:CU6 15 januari 2020 Beslut
Beslut 2019/20:Prövning av ledighetsansökan 15 januari 2020 Beslut - Prövning av ledighetsansökan
Debatt om förslag 2019/20:NU4 15 januari 2020 Statliga företag
Debatt om förslag 2019/20:UbU8 15 januari 2020 Förskolan
Debatt om förslag 2019/20:CU6 15 januari 2020 Större komplementbostadshus
Beslut 2019/20:AU4 18 december 2019 Beslut
Beslut 2019/20:AU2 18 december 2019 Beslut
Beslut 2019/20:SfU4 18 december 2019 Beslut
Debatt om förslag 2019/20:SoU1 18 december 2019 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
Debatt om förslag 2019/20:UbU2 18 december 2019 Utgiftsområde 15 Studiestöd