Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:KU6 19 februari 2020 Riksrevisionens ledningsstruktur
Debatt om förslag 2019/20:MJU7 18 februari 2020 Skogspolitik
Debatt om förslag 2019/20:MJU6 18 februari 2020 Jakt och viltvård
Debatt om förslag 2019/20:SoU4 13 februari 2020 Äldrefrågor
Debatt om förslag 2019/20:FöU8 13 februari 2020 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Debatt om förslag 2019/20:JuU14 13 februari 2020 Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan
Debatt om förslag 2019/20:UbU7 5 februari 2020 Grundsärskolans kunskapsuppdrag
Debatt om förslag 2019/20:AU6 5 februari 2020 Riksrevisionens rapport om Arbetsförmedlingens matchningsarbete