Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:SfU8 16 oktober 2019 Ett starkare skydd för välfärdssystemen
Debatt om förslag 2019/20:SfU7 16 oktober 2019 Förbättrat grundskydd för pensionärer
Debatt om förslag 2019/20:SoU3 15 oktober 2019 Personlig assistans för hjälp med andning
Debatt om förslag 2019/20:MJU3 2 oktober 2019 Riksrevisionens rapport om statens vägledning av kommunal tillsyn
Debatt om förslag 2018/19:UU8 19 juni 2019 Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018
Debatt om förslag 2018/19:SkU25 18 juni 2019 Beskattning av uthyrning av vårdpersonal
Debatt om förslag 2018/19:JuU29 18 juni 2019 Vapenfrågor
Debatt om förslag 2018/19:JuU27 18 juni 2019 Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten