Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:NU14 25 februari 2021 Regional utvecklingspolitik
Debatt om förslag 2020/21:NU13 25 februari 2021 Handelspolitik
Debatt om förslag 2020/21:NU9 10 februari 2021 Undersökningstillstånd
Debatt om förslag 2020/21:FiU16 10 februari 2021 Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar
Debatt om förslag 2020/21:NU12 27 januari 2021 Riksrevisionens rapport om regionala strukturfondspartnerskap
Debatt om förslag 2020/21:NU11 27 januari 2021 Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete mot handelshinder
Debatt om förslag 2020/21:NU4 27 januari 2021 2020 års redogörelse för företag med statligt ägande
Debatt om förslag 2020/21:NU10 27 januari 2021 Konkurrensverkets befogenheter