Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:118 av Alexandra Anstrell (M) 22 november 2019 Bättre möjligheter att rekrytera både kvinnor och män till officersyrket
Interpellationsdebatt 2019/20:100 av Carl-Oskar Bohlin (M) 19 november 2019 Avmattat bostadsbyggande
Interpellationsdebatt 2019/20:97 av Fredrik Schulte (M) 19 november 2019 Effekter av sänkt marginalskatt
Interpellationsdebatt 2019/20:95 av Boriana Åberg (M) 19 november 2019 Integrationsutmaningen och stundande lågkonjunktur
Interpellationsdebatt 2019/20:94 av Helena Bouveng (M) 19 november 2019 Regeringens styråra
Interpellationsdebatt 2019/20:78 av Mattias Bäckström Johansson (SD) 19 november 2019 Avfallsförbränningsskatt och kraftvärmens konkurrenskraft
Interpellationsdebatt 2019/20:73 av Lars Beckman (M) 19 november 2019 Närhet till samhällsservice
Interpellationsdebatt 2019/20:101 av Solveig Zander (C) 15 november 2019 Rättvisande och förutsebart inkomstunderlag i socialförsäkringarna
Interpellationsdebatt 2019/20:92 av Linda Lindberg (SD) 15 november 2019 Stöd under graviditeten
Interpellationsdebatt 2019/20:90 av Julia Kronlid (SD) 15 november 2019 En humanare sjukförsäkring
Interpellationsdebatt 2019/20:93 av David Josefsson (M) 15 november 2019 Migrationsdomstolar och handläggningstider
Interpellationsdebatt 2019/20:74 av Katarina Brännström (M) 15 november 2019 Brott mot välfärden