Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2013/14:453 av Anders Ygeman (S) 13 maj 2014 Arbete i EU mot illegal lastbilstrafik
Interpellationsdebatt 2013/14:443 av Anders Ygeman (S) 13 maj 2014 Varsel hos Green Cargo och förutsättningarna för godstrafik på järnväg
Interpellationsdebatt 2013/14:416 av Isak From (S) 13 maj 2014 Kapacitetsbrister i järnvägsnätet
Interpellationsdebatt 2013/14:411 av Lars Johansson (S) 13 maj 2014 Regeringens utnämning av styrelserepresentanter i statliga bolag
Interpellationsdebatt 2013/14:448 av Monica Green (S) 13 maj 2014 Avregleringen av apoteksmarknaden
Interpellationsdebatt 2013/14:393 av Nylund Watz, Ingela (S) 13 maj 2014 Vårdval Stockholm
Interpellationsdebatt 2013/14:423 av Meeri Wasberg (S) 13 maj 2014 Personaltillgången i äldreomsorgen
Interpellationsdebatt 2013/14:419 av Anna-Lena Sörenson (S) 13 maj 2014 En mer lättillgänglig hemtjänst
Interpellationsdebatt 2013/14:430 av Monica Green (S) 13 maj 2014 E-tjänster inom äldreomsorgen
Interpellationsdebatt 2013/14:407 av Axelsson, Lennart (S) 13 maj 2014 Tvångsprivatisering av äldreomsorgen
Interpellationsdebatt 2013/14:440 av Isak From (S) 12 maj 2014 Industrins konkurrenskraft
Interpellationsdebatt 2013/14:450 av Tina Ehn (MP) 12 maj 2014 Ansvaret för lokal och regional nyhetsbevakning