Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:226 av Thomas Morell (SD) 14 januari 2020 Otryggheten för landets yrkesförare
Interpellationsdebatt 2019/20:223 av Katarina Brännström (M) 14 januari 2020 Skyltning vid vägar på landsbygden
Interpellationsdebatt 2019/20:206 av Mattias Karlsson i Luleå (M) 14 januari 2020 Svarttaxi
Interpellationsdebatt 2019/20:203 av Magnus Jacobsson (KD) 14 januari 2020 Möjligheten att upphandla flyglinjer
Interpellationsdebatt 2019/20:177 av Saila Quicklund (M) 14 januari 2020 Arbetsmiljön inom äldreomsorgen
Interpellationsdebatt 2019/20:205 av Amineh Kakabaveh (-) 14 januari 2020 Politiska fångar i Turkiet
Interpellationsdebatt 2019/20:204 av Amineh Kakabaveh (-) 14 januari 2020 Turkiets angreppskrig i Rojava
Interpellationsdebatt 2019/20:174 av Lars Adaktusson (KD) 14 januari 2020 Hoten mot kristna befolkningsgrupper i Irak
Interpellationsdebatt 2019/20:162 av Yasmine Posio (V) 14 januari 2020 Rysslands angrepp på civilsamhället
Interpellationsdebatt 2019/20:186 av Magdalena Schröder (M) 14 januari 2020 Korruption inom biståndet
Interpellationsdebatt 2019/20:202 av Lotta Olsson (M) 14 januari 2020 Bredbandsutbyggnaden
Interpellationsdebatt 2019/20:183 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 14 januari 2020 Bristande konkurrensneutralitet