Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:182 av Jan Ericson (M) 10 december 2019 Kommunsektorns ekonomiska problem
Interpellationsdebatt 2019/20:135 av Karin Rågsjö (V) 10 december 2019 Sjukvårdens ekonomi
Interpellationsdebatt 2019/20:128 av Ulla Andersson (V) 10 december 2019 Nedskärningar i sjukvården
Interpellationsdebatt 2019/20:124 av Karin Rågsjö (V) 10 december 2019 Särskilda köer till svensk sjukvård
Interpellationsdebatt 2019/20:160 av Gudrun Brunegård (KD) 9 december 2019 Religiös propaganda som läromedel
Interpellationsdebatt 2019/20:148 av Ann-Sofie Alm (M) 6 december 2019 Måluppfyllnad i livsmedelsstrategin
Interpellationsdebatt 2019/20:139 av Elin Segerlind (V) 6 december 2019 Utfasning av burar inom äggindustrin
Interpellationsdebatt 2019/20:129 av Lars Beckman (M) 6 december 2019 Rovdjurspolitiken
Interpellationsdebatt 2019/20:172 av Magnus Jacobsson (KD) 6 december 2019 Planeringen av infrastrukturinvesteringar
Interpellationsdebatt 2019/20:45 av Alexandra Anstrell (M) 6 december 2019 Striktare EU-direktiv för körkort för tunga fordon
Interpellationsdebatt 2019/20:154 av Ludvig Aspling (SD) 6 december 2019 Biståndet till Afghanistan
Interpellationsdebatt 2019/20:144 av Larry Söder (KD) 6 december 2019 Utvärdering av elektronikskatten