Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:270 av John Widegren (M) 11 februari 2020 Gårdars lönsamhet och livsmedelsstrategin
Interpellationsdebatt 2019/20:256 av Runar Filper (SD) 11 februari 2020 Effektivare vargförvaltning
Interpellationsdebatt 2019/20:252 av Sten Bergheden (M) 11 februari 2020 En avgift för att lägga virke utmed allmän väg
Interpellationsdebatt 2019/20:253 av Jan Ericson (M) 11 februari 2020 En avgift för att lägga upp virke längs vägar
Interpellationsdebatt 2019/20:298 av Daniel Riazat (V) 11 februari 2020 En jämlik förskola
Interpellationsdebatt 2019/20:269 av Lars Adaktusson (KD) 11 februari 2020 Restriktiva åtgärder mot Iran
Interpellationsdebatt 2019/20:274 av Arin Karapet (M) 11 februari 2020 Insyn i Irans haverikommission
Interpellationsdebatt 2019/20:287 av Carl-Oskar Bohlin (M) 11 februari 2020 Översyn av riksintressen
Interpellationsdebatt 2019/20:288 av Eric Palmqvist (SD) 11 februari 2020 Tillståndsprocesser
Interpellationsdebatt 2019/20:254 av Jonas Sjöstedt (V) 11 februari 2020 Privatiseringar av samhällsfunktioner
Interpellationsdebatt 2019/20:286 av Ann-Sofie Alm (M) 7 februari 2020 Lärarnas arbetsmiljö
Interpellationsdebatt 2019/20:281 av Mikael Oscarsson (KD) 7 februari 2020 Raoul Wallenbergs försvinnande