Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:192 av Martina Johansson (C) 21 januari 2020 Olagliga adoptioner från Chile
Interpellationsdebatt 2019/20:218 av Désirée Pethrus (KD) 17 januari 2020 Insatser mot hedersvåldet
Interpellationsdebatt 2019/20:244 av Larry Söder (KD) 17 januari 2020 Fler reformer för att öka andelen ägt boende
Interpellationsdebatt 2019/20:222 av Gudrun Brunegård (KD) 17 januari 2020 Övergivna hus
Interpellationsdebatt 2019/20:239 av Ludvig Aspling (SD) 16 januari 2020 Public service-bolagens redovisning av medverkandes partitillhörighet
Interpellationsdebatt 2019/20:220 av Gudrun Brunegård (KD) 16 januari 2020 Det svenska glasarbetet
Interpellationsdebatt 2019/20:219 av Gudrun Brunegård (KD) 16 januari 2020 Specialistutbildningar för sjuksköterskor
Interpellationsdebatt 2019/20:242 av Sten Bergheden (M) 16 januari 2020 Förslaget till lag om reglering av vapenmagasin
Interpellationsdebatt 2019/20:240 av Mikael Oscarsson (KD) 16 januari 2020 Vapenstölder från Regeringskansliet
Interpellationsdebatt 2019/20:238 av Ludvig Aspling (SD) 16 januari 2020 Restriktioner vid verkställighetshinder
Interpellationsdebatt 2019/20:234 av Thomas Morell (SD) 16 januari 2020 Behovet av polisiära resurser på vägarna
Interpellationsdebatt 2019/20:158 av Louise Meijer (M) 16 januari 2020 Regeringens tillåtlighetsprövning