Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:333 av Gudrun Brunegård (KD) 21 februari 2020 Forskningsstöd kring skärmtid och digitala verktyg för förskolebarn
Interpellationsdebatt 2019/20:332 av Cassandra Sundin (SD) 21 februari 2020 Kunskapskravet vad gäller allemansrätten
Interpellationsdebatt 2019/20:261 av Tobias Andersson (SD) 20 februari 2020 Sveriges export- och investeringsstrategi
Interpellationsdebatt 2019/20:191 av David Josefsson (M) 20 februari 2020 EU:s exportförbud för snus
Interpellationsdebatt 2019/20:320 av Saila Quicklund (M) 20 februari 2020 Statens idrottspolitiska mål
Interpellationsdebatt 2019/20:319 av Ludvig Aspling (SD) 20 februari 2020 Demokratioffensiven
Interpellationsdebatt 2019/20:300 av Maria Malmer Stenergard (M) 20 februari 2020 Bistånd som styrmedel för stärkt återvändande
Interpellationsdebatt 2019/20:289 av Mattias Karlsson i Luleå (M) 20 februari 2020 Behoven av polisiär kontroll av olaglig taxitrafik
Interpellationsdebatt 2019/20:306 av Ludvig Aspling (SD) 18 februari 2020 Konferensen om EU:s framtid
Interpellationsdebatt 2019/20:314 av Tobias Andersson (SD) 18 februari 2020 Offentligt stöd till näringslivet
Interpellationsdebatt 2019/20:312 av Lars Beckman (M) 18 februari 2020 Statliga bolag och konkurrens
Interpellationsdebatt 2019/20:282 av Lars Beckman (M) 14 februari 2020 Arbetsmiljö i naturområden med rovdjur