Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:245 av Lotta Finstorp (M) 23 januari 2020 Nationalmuseum
Interpellationsdebatt 2019/20:250 av Roger Haddad (L) 23 januari 2020 Genomströmningen på de gymnasiala yrkesutbildningarna
Interpellationsdebatt 2019/20:221 av Gudrun Brunegård (KD) 23 januari 2020 Behörighetskraven för vuxenutbildningen
Interpellationsdebatt 2019/20:247 av David Josefsson (M) 23 januari 2020 Stängningen av Ringhals reaktorer 1 och 2
Debatt om förslag 2019/20:UU6 22 januari 2020 Sveriges feministiska utrikespolitik
Debatt om förslag 2019/20:JuU13 22 januari 2020 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
Debatt om förslag 2019/20:KU2 22 januari 2020 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna
Debatt om förslag 2019/20:KU5 22 januari 2020 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Debatt om förslag 2019/20:KU11 22 januari 2020 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Interpellationsdebatt 2019/20:197 av Kjell-Arne Ottosson (KD) 21 januari 2020 Erkännande av färöiska körkort i Sverige