Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2013/14:409 av Svantorp, Gunilla (S) 5 juni 2014 Övergång mellan system inom vuxenutbildning
Interpellationsdebatt 2013/14:468 av Eva Olofsson (V) 5 juni 2014 Hemtjänstpersonalens arbetsmiljö
Interpellationsdebatt 2013/14:434 av Per Bolund (MP) 5 juni 2014 Stöd till kvinnojourer
Övrigt kammaren 4 juni 2014 Titel
Interpellationsdebatt 2013/14:492 av Ingemar Nilsson (S) 3 juni 2014 Näringspolitik för fler jobb i Sverige
Interpellationsdebatt 2013/14:467 av Ingela Nylund Watz (S) 3 juni 2014 Astra Zenecas betydelse för svensk life science
Interpellationsdebatt 2013/14:426 av Jennie Nilsson (S) 3 juni 2014 Åtgärder med anledning av Riksrevisionens kritik mot riskkapitalförsörjning
Interpellationsdebatt 2013/14:406 av Nylund Watz, Ingela (S) 3 juni 2014 Den oroande utvecklingen i Life Science-branschen
Interpellationsdebatt 2013/14:482 av Raimo Pärssinen (S) 3 juni 2014 Kryphål som består trots åtta års väntan
Interpellationsdebatt 2013/14:474 av Leif Jakobsson (S) 3 juni 2014 Utflaggning av flyget
Interpellationsdebatt 2013/14:485 av Annika Lillemets (MP) 3 juni 2014 Sociala krav i upphandling kopplad till Ostlänken
Interpellationsdebatt 2013/14:484 av Annika Lillemets (MP) 3 juni 2014 Sociala krav i offentlig upphandling