Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2013/14:433 av Jasenko Omanovic (S) 3 juni 2014 Statliga jobb i hela landet
Interpellationsdebatt 2013/14:424 av Ulla Andersson (V) 3 juni 2014 Lagen om offentlig upphandling
Interpellationsdebatt 2013/14:471 av Valter Mutt (MP) 3 juni 2014 Hållbar finansiell infrastruktur
Interpellationsdebatt 2013/14:451 av Ann-Kristine Johansson (S) 3 juni 2014 Det nordiska skatteavtalet
Interpellationsdebatt 2013/14:447 av Monica Green (S) 3 juni 2014 Pensionärsskatten
Interpellationsdebatt 2013/14:445 av Monica Green (S) 3 juni 2014 Massarbetslöshet och inflationen
Interpellationsdebatt 2013/14:378 av Jakobsson, Leif (S) 3 juni 2014 Skattekontoren i Åmål och Mora
Interpellationsdebatt 2013/14:477 av Peter Persson (S) 3 juni 2014 Förslummad socialpolitik
Interpellationsdebatt 2013/14:442 av Anders Ygeman (S) 2 juni 2014 Fossiloberoende fordonsflotta
Interpellationsdebatt 2013/14:475 av Annika Lillemets (MP) 2 juni 2014 Demokratiska aspekter av handelsavtal
Interpellationsdebatt 2013/14:480 av Anders Karlsson (S) 2 juni 2014 Månadsuppgifter
Interpellationsdebatt 2013/14:473 av Leif Jakobsson (S) 2 juni 2014 Beredning av skatteintäktsförslag