Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:145 av Ellen Juntti (M) 6 december 2019 Ungdomsbrottslighet och straffrabatt
Interpellationsdebatt 2019/20:157 av Andreas Carlson (KD) 6 december 2019 Tillträdesförbud
Interpellationsdebatt 2019/20:112 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 3 december 2019 Arbetsmiljö och psykisk ohälsa
Interpellationsdebatt 2019/20:111 av Lars Beckman (M) 3 december 2019 Utvecklingstid
Interpellationsdebatt 2019/20:159 av David Josefsson (M) 3 december 2019 Mikrobryggeriers och folkölsbutikers förutsättningar
Interpellationsdebatt 2019/20:125 av Ulla Andersson (V) 3 december 2019 Habiliteringsersättning i alla kommuner
Interpellationsdebatt 2019/20:88 av Michael Anefur (KD) 3 december 2019 En huvudman för personer med samsjuklighet, beroendesjukdom och psykisk ohälsa
Interpellationsdebatt 2019/20:136 av Ann-Sofie Alm (M) 2 december 2019 En nationell handlingsplan mot bortförande och bortgifte av barn
Interpellationsdebatt 2019/20:150 av Hanna Gunnarsson (V) 2 december 2019 Medinflytande för totalförsvarspliktiga
Interpellationsdebatt 2019/20:104 av Ali Esbati (V) 29 november 2019 Arbetsförmedlingen och kommunerna
Interpellationsdebatt 2019/20:143 av Jens Holm (V) 29 november 2019 Förbifart Stockholm
Interpellationsdebatt 2019/20:140 av Thomas Morell (SD) 29 november 2019 Bristfälligt vinterunderhåll på våra vägar