Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2020/21:CU4 2 december 2020 Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet
Debatt om förslag 2020/21:SkU13 2 december 2020 Pausad BNP-indexering för drivmedel
Debatt om förslag 2020/21:SkU1 2 december 2020 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
Debatt om förslag 2020/21:SkU2 21 oktober 2020 Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget