Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:306 av Ludvig Aspling (SD) 18 februari 2020 Konferensen om EU:s framtid
Interpellationsdebatt 2019/20:314 av Tobias Andersson (SD) 18 februari 2020 Offentligt stöd till näringslivet
Interpellationsdebatt 2019/20:312 av Lars Beckman (M) 18 februari 2020 Statliga bolag och konkurrens
Interpellationsdebatt 2019/20:282 av Lars Beckman (M) 14 februari 2020 Arbetsmiljö i naturområden med rovdjur
Interpellationsdebatt 2019/20:296 av Ilona Szatmari Waldau (V) 14 februari 2020 Rätten att studera för personer med funktionsvariationer
Interpellationsdebatt 2019/20:255 av Niklas Wykman (M) 14 februari 2020 Problem med samordningsnummer
Interpellationsdebatt 2019/20:228 av Mikael Strandman (SD) 14 februari 2020 Välfärdsbedrägerier med samordningsnummer
Interpellationsdebatt 2019/20:171 av Ulla Andersson (V) 14 februari 2020 Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor
Interpellationsdebatt 2019/20:262 av Ludvig Aspling (SD) 14 februari 2020 Karens vid ansökan om medborgarskap
Interpellationsdebatt 2019/20:257 av Katja Nyberg (SD) 14 februari 2020 Mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet
Interpellationsdebatt 2019/20:230 av Maria Malmer Stenergard (M) 14 februari 2020 Bristande information om gymnasielagens tolkning
Interpellationsdebatt 2019/20:229 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M) 14 februari 2020 En översyn av gymnasielagen