Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Interpellationsdebatt 2019/20:224 av Kjell Jansson (M) 6 februari 2020 Stärkt äganderätt
Interpellationsdebatt 2019/20:279 av Jonas Andersson i Linköping (SD) 4 februari 2020 Svensk filmindustri
Interpellationsdebatt 2019/20:285 av Thomas Morell (SD) 4 februari 2020 Åtgärder för att begränsa svarttaxi
Interpellationsdebatt 2019/20:258 av Thomas Morell (SD) 4 februari 2020 Transportstyrelsens företagskontroller
Interpellationsdebatt 2019/20:272 av Juno Blom (L) 4 februari 2020 Ytterligare insatser mot våld och hedersrelaterat förtryck mot barn
Interpellationsdebatt 2019/20:277 av Erik Ottoson (M) 4 februari 2020 Isolering och långa häktningstider
Interpellationsdebatt 2019/20:271 av Lars Beckman (M) 31 januari 2020 Polisens tekniska utrustning
Interpellationsdebatt 2019/20:267 av Marléne Lund Kopparklint (M) 31 januari 2020 Tillståndsplikt för jägares och sportskyttars vapenmagasin
Interpellationsdebatt 2019/20:266 av Lars Beckman (M) 31 januari 2020 Höjda kostnader för ordningsvaktstillstånd
Interpellationsdebatt 2019/20:278 av Saila Quicklund (M) 31 januari 2020 Höjda kursavgifter för ordningsvakter
Interpellationsdebatt 2019/20:249 av Mikael Eskilandersson (SD) 31 januari 2020 Åtgärder för företagare i ett brottstyngt Sverige
Interpellationsdebatt 2019/20:248 av Mikael Eskilandersson (SD) 31 januari 2020 Egenmäktighet med barn