Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Beslut 2019/20:FöU8 13 februari 2020 Beslut
Beslut 2019/20:JuU18 13 februari 2020 Beslut
Beslut 2019/20:JuU14 13 februari 2020 Beslut
Interpellationsdebatt 2019/20:291 av Betty Malmberg (M) 11 februari 2020 Bristen på veterinärer
Interpellationsdebatt 2019/20:284 av Magnus Oscarsson (KD) 11 februari 2020 Åtgärder mot vildsvin
Interpellationsdebatt 2019/20:270 av John Widegren (M) 11 februari 2020 Gårdars lönsamhet och livsmedelsstrategin
Interpellationsdebatt 2019/20:256 av Runar Filper (SD) 11 februari 2020 Effektivare vargförvaltning
Interpellationsdebatt 2019/20:252 av Sten Bergheden (M) 11 februari 2020 En avgift för att lägga virke utmed allmän väg
Interpellationsdebatt 2019/20:253 av Jan Ericson (M) 11 februari 2020 En avgift för att lägga upp virke längs vägar
Interpellationsdebatt 2019/20:298 av Daniel Riazat (V) 11 februari 2020 En jämlik förskola
Interpellationsdebatt 2019/20:269 av Lars Adaktusson (KD) 11 februari 2020 Restriktiva åtgärder mot Iran
Interpellationsdebatt 2019/20:274 av Arin Karapet (M) 11 februari 2020 Insyn i Irans haverikommission