Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:CU9 19 februari 2020 Hyresrätt m.m.
Debatt om förslag 2019/20:CU7 19 februari 2020 En utvecklad översiktsplanering
Debatt om förslag 2019/20:KU6 19 februari 2020 Riksrevisionens ledningsstruktur
Debatt om förslag 2019/20:MJU7 18 februari 2020 Skogspolitik
Debatt om förslag 2019/20:MJU6 18 februari 2020 Jakt och viltvård
Debatt om förslag 2019/20:SoU4 13 februari 2020 Äldrefrågor
Debatt om förslag 2019/20:FöU8 13 februari 2020 Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
Debatt om förslag 2019/20:JuU14 13 februari 2020 Riksrevisionens rapport om styrningen av rättskedjan