Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:NU7 23 oktober 2019 Första kontrollstationen för energiöverenskommelsen
Debatt om förslag 2019/20:NU6 23 oktober 2019 Riksrevisionens rapport om jämställdhet i Almis låneverksamhet
Debatt om förslag 2019/20:NU5 23 oktober 2019 Riksrevisionens rapport om regionala exportcentrum
Debatt om förslag 2019/20:MJU4 23 oktober 2019 Riksrevisionens rapport om Klimatklivet
Debatt om förslag 2019/20:FöU2 23 oktober 2019 Skyddsobjekt och obemannade farkoster
Debatt om förslag 2019/20:FiU8 23 oktober 2019 Statistik över hushållens tillgångar och skulder
Debatt om förslag 2019/20:CU2 23 oktober 2019 Elektroniska fraktsedlar vid vägtransport
Debatt om förslag 2019/20:SfU8 16 oktober 2019 Ett starkare skydd för välfärdssystemen
Debatt om förslag 2019/20:SfU7 16 oktober 2019 Förbättrat grundskydd för pensionärer
Debatt om förslag 2019/20:SoU3 15 oktober 2019 Personlig assistans för hjälp med andning