Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2019/20:UU6 22 januari 2020 Sveriges feministiska utrikespolitik
Debatt om förslag 2019/20:JuU13 22 januari 2020 Ett särskilt straffansvar för samröre med en terroristorganisation
Debatt om förslag 2019/20:KU2 22 januari 2020 Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna
Debatt om förslag 2019/20:KU5 22 januari 2020 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Debatt om förslag 2019/20:KU11 22 januari 2020 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
Debatt om förslag 2019/20:NU4 15 januari 2020 Statliga företag
Debatt om förslag 2019/20:UbU8 15 januari 2020 Förskolan
Debatt om förslag 2019/20:CU6 15 januari 2020 Större komplementbostadshus