Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Öppen utfrågning 10 maj 2012 KU-utfrågning om granskningsärende
Debatt om förslag 2011/12:NU20 9 maj 2012 Energifärdplan för 2050
Debatt om förslag 2011/12:FiU42 9 maj 2012 Offentlig upphandling från eget företag
Debatt om förslag 2011/12:FiU41 9 maj 2012 Utlåning till Irland
Debatt om förslag 2011/12:UU10 9 maj 2012 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011
Öppen utfrågning 8 maj 2012 KU-utfrågning om granskningsärende
Öppen utfrågning 8 maj 2012 Öppen utfrågning om jobbskatteavdraget
Debatt om förslag 2011/12:SfU14 3 maj 2012 Ett återinförande av begreppet normalt förekommande arbete
Debatt om förslag 2011/12:KU9 3 maj 2012 Integritetsfrågor m.m.
Debatt om förslag 2011/12:KrU6 3 maj 2012 Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet
Öppen utfrågning 3 maj 2012 KU-utfrågning om granskningsärende