Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2011/12:TU8 25 april 2012 Yrkestrafik och taxi
Debatt om förslag 2011/12:UbU18 19 april 2012 Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor
Debatt om förslag 2011/12:UbU17 19 april 2012 Högskolan
Debatt om förslag 2011/12:CU15 19 april 2012 Konsumenträtt
Debatt om förslag 2011/12:AU8 18 april 2012 Arbetslöshetsförsäkringen
Debatt om förslag 2011/12:SoU14 18 april 2012 Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor
Debatt om förslag 2011/12:SoU16 18 april 2012 Läkemedelsfrågor
Debatt om förslag 2011/12:SoU15 18 april 2012 Alkoholservering på särskilda boenden
Debatt om förslag 2011/12:UU8 18 april 2012 Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Debatt om förslag 2011/12:UU12 18 april 2012 Internationell hållbar utveckling