Webb-tv

Tidigare sändningar

Tidigare sändningar

Debatt om förslag 2011/12:SfU9 11 april 2012 Socialavgifter
Debatt om förslag 2011/12:SfU10 11 april 2012 Migration och asylpolitik
Debatt om förslag 2011/12:UbU12 28 mars 2012 Statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan
Debatt om förslag 2011/12:SfU7 28 mars 2012 Statens arbete med att motverka bidragsbrott
Debatt om förslag 2011/12:SfU6 21 mars 2012 Genomförande av återvändandedirektivet
Debatt om förslag 2011/12:UbU8 14 mars 2012 Användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning
Debatt om förslag 2011/12:UbU10 14 mars 2012 Vissa frågor om fristående skolor
Debatt om förslag 2011/12:UbU9 29 februari 2012 En ny gymnasiesärskola
Öppen utfrågning 23 februari 2012 Statens arbete med att motverka bidragsbrott
Debatt om förslag 2011/12:UbU7 22 februari 2012 Vuxenutbildning
Debatt om förslag 2011/12:UbU1 19 december 2011 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning